18.09.2012      186      Комментарии к записи Що таке інтонація? Види інтонації отключены
 

Що таке інтонація? Види інтонації


Мелодика мовлення служить не тільки для організації фрази, але й для значеннєвого розрізнення. Висловлення, що складаються з тих самих слів, можуть мати різні граматичні (синтаксичні) значення залежно від їхньої мелодійної сторони, тобто за допомогою підвищення й зниження основного тону голоси виражаються різні цілі висловлення: повідомлення, спонукання до дії, питання, вигук, прохання, осудження й т.д. Наприклад, Мовчите! (енергійне, коротке проголошення ударного голосного й різкий спад тону виражає категоричний наказ) і Мовчи-І-Ті?! (продовження ударного голосного в сполученні зі сходженням голосо – вого тону виражає погрозу; інтонація в такому випадку взаємодіє з емфатичним наголосом).

Ока читача більше строгі судді, чим вуха слухача. Вольтер

Фонетика сучасної російської мови, 2010.

Питальна інтонація виражається підвищенням тону на початку й зниженні його до кінця висловлення: Когдá ти повернешся? Дитина сдéлал уроки?

Інтонація насамперед є засобом розмежування синтаксичних одиниць, тому вона докладніше розглядається в синтаксисі. У російській мові виділяється шість основних типів інтонаційних конструкцій, кожна з яких має свій центр – склад, на який падає тактовий, фразовий або логічний наголос, а також предцентровую й постцентровую частини, які в деяких випадках можуть отсутствовать. З безлічі типів інтонації особливо виділяються інтонації оповідання, питання й вигуку

Таким чином, інтонація розрізняє речення різних типів, відбиває нейтральне й суб’єктивне відношення до змісту висловлення, передає різноманітні відтінки емоцій. Темброві засоби інтонації – це різні якості голосу, обумовлені станом голосових зв’язок: нейтральний голос, при – дихальний, хрипкий, напружений, скрипливий, розслаблений, напружений і ін. До кількісно-динамічних засобів ставляться: збільшення або зменшення гучності й зміна темпу проголошення окремих мовних тактів

Оклична інтонація, навпаки, виражається підвищенням тону до кінця речення: Якáя нóчь! ДОáдо вона співає!

Рекомендуем почитать ►
Гюго Девяносто третий год. Краткое содержание - сочинение

Для оповідальної інтонації характерно спокійна, рівна вимова всього висловлення: Травичка зеленаéет. Сонечко блестúт. Ластівка з весною в покрову до нас роківúт.

Що таке інтонація? Види інтонації

Паузи – це перерви в мовленні різної тривалості. Паузи служать не тільки для розчленовування мовлення на фрази й такти, але й для вираження емоції мовця. При відсутності пауз між мовними тактами інтонація є основним засобом, що поєднує фонетичні слова в мовні такти. У сполученні з рухом голосового тону паузи нерідко служать для розрізнення змісту висловлень: Стратити не можна / помилувати й Стратити / не можна помилувати

Основну роль в інтонації грає мелодика, а основними інтонаційними засобами виступають тональні засоби

Скрипник Я. Н., Смоленська Т. М.

Що таке інтонація? Види інтонації

Темп мовлення – це її швидкість. Швидкий темп властивий звичайно схвильованого мовлення, а повільний темп – урочистої

У вузькому змісті інтонація розуміється як “рух голосового тону” і збігається з поняттям мелодики мовлення. У широкому змісті термін “інтонація” позначає складне явище, що представляє собою сукупність мелодики мовлення (тобто підвищення або зниження основного тону в межах висловлення), інтенсивності, темпу мовлення й пауз. У якості додаткових складові інтонації виступають тембр мовлення (при вираженні іронії, сумніву, наснаги й т.д.) і ритм

Інтонація – ритміко-мелодійна сторона мовлення, що служить у реченні засобом вираження синтаксичних значень і емоційно-експресивного фарбування. Інтонація є обяза-тельним ознакою усного мовлення. На листі вона у відомій мері передається знаками препинания.

Інтенсивність – це сила голосу. Силоміць голосу виражається емоційний стан мовця: переляк, радість, горе й т.д. Почуття переляку, радості звичайно виражається сильним голосом, а сумне почуття – слабким

Рекомендуем почитать ►
Володин: Театр! Любите ли вы театр


Об авторе: dimasey