15.12.2019      224      Комментарии к записи Псіхолага-педагагічная характарыстыка 7 класа – Педагогика отключены
 

Псіхолага-педагагічная характарыстыка 7 класа – Педагогика


Псіхолага-педагагічная характарыстыка 7 класа

1.4 Псіхолага-педагагічная характарыстыка 7 класа

Базай даследавання з’яўляўся 7 клас Рэчыцкай школы. Усяго ў класе вучацца 10 дзяцей. З іх 4 хлопчыка і 6 дзяўчынак. Большасць дзяцей 1996 года нараджэння. Вучацца разам 7 год.

3 дзяцей з класа выхоўваюцца ў шматддзетных сем’ях. У цэлым, дзеці выхоўваюцца ў станоўчых сем’ях, дзе бацькі ўдзяляюць ім належную ўвагу. Дзяцей, схільных да правапарушэнняў у дадзеным класе няма.

У класе 2 вучня паспяваюць на 8-9 балаў, 5 вучняў маюць дамінуючыя адзнакі 5-7. Тры вучні з дадзенага класа паспяваюць на 3-5 балаў.

У класе ёсць адараваныя дзеці. Так, Сёміна Марыя добра спявае, піша вершы; Шкель Зміцер наведвае мастацкую школу, прымае ўдзел у выставах.

Дзеці ў класе дастаткова спартыўныя: чацвёра з іх удзельнічаюць у спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы, многія займаюцца футболам, баскетболам.

Большая частка вучняў класа дастаткова – актыўныя дзеці: прымаюць удзел ва ўсіх школьных мерапрыемствах.

На уроках вучні таксама дастаткова актыўныя, добра ўспрымаюць матэрыял. У цэлым клас дружны, з добрым патэнцыялам. Вучні здольныя прадуктыўна працаваць разам, добра ўспрымаюцца формы калектыўнай і групавой работы. Вучні класа зацікаўленыя ў поспеху, паспяхова пераадольваюць цяжкасці. Пры вырашэнні калектыўных задач хутка перэарыентуюцца, знаходзяць кампрамісы. У цэлым, адносіны паміж вучнямі класа добразычлівыя.

Далека не заўсёды, аднак, праяўляюцца крытычныя адносіны да сваіх недахопаў, большасць вучняў, тым не менш здольныя аб’ектыўна ацаніць сваю работу. Дзеці здольныя ацэньваць дзейнасць сваіх таварышаў.

Вучэбная матывацыя вучняў класа носіць разнастайны характар. На ўроках пажаданым з’яўляецца развіццё інтарэсу дзяцей да прадметаў, станоўчая стымуляцыя іх самастойнай работы дома.

ГЛАВА ІІ. Даследаванне па выяўленню найбольш прадуктыўнага метаду вывучэння тэмы “Дзеепрыслоўе” ў 7 класе.

2.1 Падрыхтоўка і апісанне правядзення даследавання па выяўленню найбольш прадуктыўнага метаду вывучэння (на прыкладзе тэмы “Дзеепрыслоўе” ў 7 класе)

Зыходзячы з прыведзенай псіхолага-педагагічнай характарыстыкі класа, а таксама інтэлектуальных здольнасцей вучняў, узроўню падрыхтаванасці прадставілася магчымым раздзяліць клас на 2 групы, дзеці ў якіх прыкладна аднолькавыя па указаным параметрам.

Вучні класа, такім чынам, працавалі, падзяліўшыся на дзве групы: па 5 чалавек у кожнай.

У межах адной тэмы першая група вучняў будзе працаваць над яе вывучэннем па блочна-модульнай тэхналогіі (прапанавана Р.І.Тарарака), а другая група вучняў – па методыцы індывідуальна-дыферэнцыраванага падыходу (урок прапанаваны А.Р. Цясевіч).

Урок у 7 класе прысвечаны тэме: “Утварэнне і правапіс дзеепрыслоўяў незакончанага трывання”.

Мэты ўрока наступныя:

– азнаямленне з правіламі ўтварэння, правапісу і ўжывання дзеепрыслоўяў незакончанага трывання;

– развіваць уменні і навыкі ўтвараць дзеепрыслоўі незакончанага трывання;

– развіваць арганізацыйныя ўменні і навыкі: працы ў групе, самакантролю, узаемакантролю;

– праз арганізацыю працы на ўроку (метады, формы педагагічнага ўзаемадзеяння) стварыць умовы для развіцця наступных якасцей: узаемадапамогі, талерантнасці, павагі адзін да аднаго.

Першая група вучняў (працавалі па блочна-модульнай тэхналогіі) атрымалі ў асноўнай частцы ўрока, прысвечанай вывучэнню новага матэрыялу парады: як працаваць з модулем: “Увесь матэрыял модуля разбіты на вучэбныя элементы, кожны з якіх мае сваю назву. Пасля назвы ідзе тлумачэнне новага матэрыялу праз узоры, прыклады, схемы. Ніжэй змешчаны практычныя заданні”. Змест модуля:

Мэты: ведаць утваральную аснову і ўтваральныя сродкі дзеепрыслоўяў незакончанага трывання;

Умець утвараць такія дзеепрыслоўі;

1) працаваць (што рабіць?) – працуюць (што робяць?) – працуючы (што робячы?)

2) класці – кладуць – кладучы;

3) сядзець – сядзяць – седзячы;

4) вучыцца – вучацца – вучачыся.

ВЫВАД: Утваральная аснова дзеепрыслоўяў незакончанага трывання – гэта аснова дзеясловаў цяперашняга часу. Утваральныя сродкі – суфіксы –ачы; -ячы; -учы; -ючы.

ЗАДАННЕ: утварыце самастойна дзеепрыслоўі незакончанага трывання ад дзеясловаў: глядзець, ляжаць, казаць

Вусна прааналізуйце прапанаваныя прыклады.

Звярніце ўвагу на суфіксы зваротнасці ў дзеясловах пад №4. Не губляйце гэты суфікс і пры ўтварэнні дзеепрыслоўя.

Для другой групы настаўнікам былі сфармуляваны наступныя мэты:

1) Што ведаць: правілы ўтварэння, правапісу і ўжывання дзеепрыслоўяў незакончанага трывання;

2) Што ўмець: утвараць дзеепрыслоўі незакончанага трывання.

Для вывучэння тэарэтычных звестак пра спосабы ўтварэння, правапіс і ўжыванне дзеепрыслоўяў незакончанага тыпу. Група самастойна працуе над расшыфроўкай апорнага канспекту (табліцы). Далей вучні чытаюць адпаведнае правіла па падручніку, параўноўваюць правіла з апорным канспектам. Для вывучэння правіла другой групе вучняў прапануецца такі алгарытм:

Каб утварыць дзеепрыслоўі незакончанага трывання:

1. Стаўлю дзеяслоў у форму трэцяй асобы множнага ліку:

Ісці – ідуць; бегаць – бегаюць.

2. Вызначаю спражэнне дзеяслова:

– уць (юць) – аць (яць)

1 спражэнне 2 спражэнне

3. Утвараю дзеяслоў незакончанага трывання:

Для замацавання новага матэрыялу абедзвюм групам вучняў прапануецца праца з тэкстам. Заданне: самастойная праца з тэкстам. Знайдзіце і выпішыце дзеепрыслоўі незакончанага трывання. Працаваць трэба, абапіраючыся на алгарытмы і схемы, прапанаваныя раней.

Крочу па зялёным мяккім моху. Які цудоўны дыван разаслала тут прырода! Бярозы расступаюцца, быццам хочуць камусьці даць месца. На невялікай палянцы стаіць магутны дуб. Ва ўсёй яго постаці столькі важнасці, гонару, што бярозы стаяць наводдаль, нібы баючыся падысці да яго блізка.

Раптам у лесе штосьці загуло. Вершаліна дуба злёгку варухнулася, потым яшчэ і яшчэ. Там, уверсе, налятаў вецер. І дуб, першы прыняўшы яго на сябе, як бы папярэджваў сваіх суседак-бярозак: будзьце напагатове.

Далей вучням двух груп быў прапанаваны тэкст і заданне да яго: перабудаваць прапанаваны тэкст такім чынам, каб замест інфінітываў у дужках ужыць у ім дзеепрыслоўі незакончана трывання.

Выпаў пушысты снег. Дзяцей адразу пацягнула катацца на санках. (Радавацца) зіме, яны спускаліся з горкі. Нечакана другія санкі наляцелі на першыя. (Ляжаць) на снезе, дзеці расплакаліся. Падышла большая дзяўчынка і супакоіла іх. (Весці) малога за руку, яна дапамагла зацягнуць санкі наверх.

У якасці дамашняга задання вучням прапануецца выканаць заданні па вывучанай тэме. Акрэсленыя заданні змешчаны ў ДАДАТКУ 2.

Источник: www.kazedu.kz

Адно акно | Аб установе | Навучэнцам | Бацькам | Виртуальный методический центр | Сэрвісы | New | New | New

Сацыяльна- педагагічная і псіхалагічная служба

статыстыка наведванняў

адміністратар сайта

Педагог-психолог — это сотрудник образовательного учреждения, который следит за социальной адаптацией детей, их поведением, психологическим развитием.

Педагог-психолог как профессия в нашей стране появилась около 20 лет назад.

Специалист может найти причину отставания в учёбе конкретного школьника, устранить её и тогда он сможет заниматься наравне со сверстниками. Эта профессия имеет огромное значение в жизни ребёнка и его родителей. Родители, даже если видят какие-то отклонения в развитии чада или проблемы в общении со сверстниками, зачастую не знают, как ему помочь. Не замечать проблемы — не выход, это только усугубляет моральную подавленность ребёнка. На помощь в решении сложных ситуаций приходит педагог-психолог, который на основе имеющегося опыта, знаний может повернуть происходящее в нужное русло. Каждый маленький человек это уже индивидуальность, которая сталкивается с недетскими проблемами — непонимание окружающих, проблемы в общении со сверстниками, отставание от школьной программы, излишняя зажатость или агрессивность, отклонения в личностном развитии. Если учителя не знают, как наладить атмосферу в коллективе, то психолог обязан оказать необходимую психологическую и педагогическую помощь не только ученикам, но и их родителям. Педагог-психолог должен быть доброжелательным и терпеливым. Дети не всегда готовы идти на контакт с чужим человеком, поэтому понадобится приложить магию убеждения, много сил и терпения, чтобы человек раскрылся. Специалист должен вызывать доверие и искренне сопереживать, пытаться помочь. Ведь работа заключается в том, чтобы слушать и слышать проблемы других людей.

Дети, как принято говорить, цветы жизни. С этими «цветами» психологи проводят почти всё своё рабочее время.

Утварэнне і правапіс дзеепрыслоўяў незакончанага трывання

Юлия Андреевна Кириенко

Уважаемый педагог социальный!

Ты уже сделал первые шаги на пути выбранной профессии! Мы желаем тебе не утонуть в море информации, в которое ты неизбежно попадёшь, совершенствуясь в выбранной профессии. Пусть твой кораблик с уверенностью бороздит «Мировой океан» социальной педагогики!

Чтобы не случилось, помни некоторые законы, сформулированные профессионалами сферы человеческих взаимоотношений:

Закон Гаттузо: Нет такой плохой ситуации, которая не могла бы ухудшиться.

Закон Деннистона: Если вы однажды что-то сделали правильно, то кто-нибудь попросит вас сделать ещё раз.

Деятельность педагогов социальных основывается на межличностном общении, поэтому вам необходимо

 • Владеть навыками активного слушания;
 • Слушать и понимать вербальный язык;
 • Слушать клиента, а не факты, связанные с ним.

Процесс оказания профессиональной помощи должен протекать в условиях установления между клиентом и специалистом своего рода рабочего союза

 • Уважайте честь и достоинство клиента, его индивидуальность;
 • Будьте доступны для клиента;
 • Проявляйте отзывчивость тогда, когда она разумна;
 • Не преувеличивайте излишне свою роль.

Если то, что делаешь трудно тебе, подумай, надо ли тебе это!

Сравнив свою личность со структурой идеального социального педагога, удостоверься в правильности выбранной профессии.

Доброжелательность + оптимизм + ответственность + уравновешенность = ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Информация о работе СППС

ГУО «Бокшицкая средняя школа»

  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА .

Количество обучающихся в школе: 124. Из них: СОП – 5, ВК – 1, дети, которые находятся под опекой – 2, приёмные – 1. Количество семей: 86. Из них: СОП – 1, неполные – 38, многодетные – 17, малообеспеченные – 8, опекунские – 2, приёмные – 1. Количество правонарушений в этом учебном году – 0. Количество преступлений в учебном году – 0.

максимальное содействие в создании условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся.

1. Предупреждение семейного неблагополучия, своевременное выявление детей, которые оказались в социально-опасном положении

2. Своевременное выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической и психологической помощи, обеспечение действенной социально-педагогической и психологической поддержки данной категории обучающихся

3. Профилактика суицидального поведения; профилактика привлечения детей и подростков в активные деструктивные сообщества и игры

4. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения у обучающихся

5. Формирование и развитие у обучающихся интереса к профессиональному труду (в рамках допрофильной подготовки)

6. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних. Правовое и нравственное воспитание

7. Внедрение новых форм профориентационной работы

8. Совершенствование взаимодействия с семьей

9. Организация досуга и отдыха детей и подростков подучетной категории и детей “группы риска”

 1. НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ И МИКРОРАЙОНЕ. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ.

Низкая педагогическая культура родителей, семейное неблагополучие, вредные привычки у подростков.

 1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ

В начале года выявляются семьи с неблагополучными условиями для жизни и учёбы при помощи проведения рейдов «Семья», «Подросток», а также обследования жилищно-бытовых условий обучающихся. В школе есть банк данных о семьях, требующих постоянного внимания: СОП, опекунских, приёмных, многодетных, неполных, малообеспеченных. В целях повышения педагогической грамотности для родителей организуются лекции, консультации. В школе постоянно действуют выставки по семейно-правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, формированию навыков здорового образа жизни. Регулярно обновляется информация в уголке правовых знаний. Разрабатываются рекомендации родителям по стабилизации обстановки в семье по взаимодействию с ребёнком. К профилактической работе привлекаются сотрудники Слуцкого РОВД: инспекторы ИДН, сотрудники ОНиПТЛ, участковый инспектор милиции; медицинские работники Слуцкой ЦРБ: заведующий Бокшицким ФАПом, подростковый нарколог; инспекторы Слуцкого РОЧС и др. Анализ профилактической работы, проводимой педагогическим коллективом с семьями, обсуждается на совещаниях при директоре, заслушивается на педагогическом совете, на Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений, на заседании Бокшицкого сельского исполнительного комитета. На особом контроле находятся семьи, находящиеся в социально опасном положении. Разработан и реализуется план воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в СОП. Ведётся патронат несовершеннолетних, снятых с учёта СОП.

Классные руководители, СППС осуществляют диагностику индивидуальных особенностей ребёнка, его статусное положение в коллективе, анализируют особенности семейного воспитания. Обучающиеся, которые требуют особого внимания, вовлекаются в работу кружков и спортивных секций, привлекаются к выполнению общественных поручений в классе, школе, к участию в детских и молодёжных организаций, вовлекаются в работу кружков и спортивных секций в 6 школьный день.

bokshic.slutsk.edu.by

Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива 6 класса

Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива 6 класса

В классе учатся 22 человека, из них 12 мальчиков и 10 девочек. Большинство детей 2000-2001 года рождения. Учатся вместе с 1го класса. За лето выбыли (Ф.И.О. учащегося), и прибыли 2 новых ученика: (Ф.И.О. учащегося). Смена классного руководителя была при переходе из начальной школы в среднюю. Многие дети живут в неполных семьях. В классе 4 ребенка из многодетных семей: (Ф.И.О. учащегося). Из беседы с классным руководителем стало известно, что в целом дети воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют должное внимание своим детям. Из всего классного коллектива 2 ученика, склонны к правонарушениям (Ф.И.О. учащегося).

Старостой класса является Ф.И.О. учащегося. Девочка с ролью старосты справляется хорошо. Старается поддерживать дисциплину в классе, ведет контроль над посещаемостью и успеваемостью, помогает классному руководителю в организации дежурства в классном кабинете. Учебный сектор класса помогает старосте в контроле над успеваемостью и своевременном исправлении неудовлетворительных оценок одноклассников.

Неформальным лидером класса является Ф.И.О. учащегося. Очень энергичный, активный, отзывчивый и доброжелательный мальчик. Принимает активное участие в организации и проведение различных мероприятий, как классных, так и общешкольных. Любит находиться в центре внимания, как одноклассников, так и учителей. В классе мнение Ильи уважают и зачастую прислушиваются к нему.

Как таковые, группы выражены слабо. Большинство учащихся объединены по своим группкам, в основном по интересам и по месту жительства, насчитывающим 2-3 человека. В классе преобладает спокойный, деловой, доброжелательный настрой. Все дети в дружеских отношениях друг с другом. Мальчики и девочки дружат между собой, исключение составляет Ф.И.О. учащегося, которая иногда становится объектом неприязни некоторых учеников, что обусловлено ее поведением и манерой общения с одноклассниками.

Классный руководитель спокойная, доброжелательная женщина. Старается поддерживать в классе дружественную атмосферу, организует в классе различные мероприятия, ведет контроль посещаемости и активно сотрудничает с родителями учеников. При организации мероприятий обращает внимание на интересы каждого учащегося в отдельности и в соответствии с ними распределяет роли. Учащиеся в свою очередь любят классного руководителя, стараются ее не огорчать.

В классе почти все хорошисты, отличников нет. Низкая успеваемость у Ф.И.О. учащегося. На уроках дети активны, хорошо воспринимают материал, но часто отвлекаются на посторонние темы, на переменах подвижны. Класс в целом дружный, с хорошим потенциалом. Учащиеся умеют работать совместно. Класс проявляет высокую заинтересованность в успехе, стойко преодолевает трудности, ученики дорожат честью класса. При решении коллективных задач быстро ориентируются, находят общий язык. В целом учащиеся хорошо знают друг друга, отношения между ними доброжелательные. Однако, учащиеся не всегда умеют терпеливо и внимательно выслушать друг друга на классных собраниях, на перемене, при выполнении различных дел.

Критическое отношение к своим недостаткам проявляется далеко не всегда, но большинство может оценить свою работу. Дети умеют оценивать и деятельность своих товарищей. Школьники переживают удачи и неудачи своего класса, болеют за свой коллектив. При проведении общественных мероприятий стараются держаться вместе. Более 95 % учащихся занимаются в различных кружках, как в школе, так и за ее пределами. Увлекаются музыкой, рисованием, футболом, шахматами, игровыми видами спорта, акробатикой. Используют полученные знания, умения и навыки на уроках, в разнообразных конкурсах и соревнованиях проводимых в школе. Класс активный, дети принимают активное участие во всех школьных мероприятиях, у многих детей есть выраженные черты лидера: Ф.И.О. учащегося.

Учебная мотивация носит разнообразный характер. Родители учащихся заинтересованы в хороших результатах учебной и воспитательной деятельности. Активно посещают родительские собрания, школу, приходят на беседы с классным руководителем. Все обучающиеся прилежны, опрятны, обеспечены учебниками и необходимыми школьными принадлежностями. Это позволяет сделать вывод, что родители заботятся о своих детях.

Классный коллектив по большей части уже сформировался. Но в связи с частым изменением состава класса рекомендованы мероприятия по сплочению классного коллектива и мероприятия, направленные на дружелюбное отношение к новеньким.

На основании анализа результатов наблюдений, бесед с классным руководителем, учителями-предметниками и работы в классе, можно утверждать, что класс является достаточно способным, подготовленным к учебе и готовым к преодолению трудностей различного характера. Дети добрые, жизнерадостные, активные. Почти всегда проявляют творчество, самостоятельность и инициативу. Культура поведения и навыки общения почти у всех учащихся сформированы на достаточно высоком уровне. Но из-за невозможности со стороны учащихся порой адекватно оценить свои действия и поступки, необходимо дальнейшее проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся с целью формирования у них системы ценностей, с позиции которых они будут оценивать свои действия и поступки.

Источник: pedsovet.su

Психолого-педагогическая характеристика класса

Данный материал содержит психолого-педагогическую характеристику класса.

Содержимое разработки

Психолого-педагогическая характеристика 4 «А» класса

В классе учатся 17 человек, из них 10 мальчиков и 7 девочек. Большинство детей 2007 года рождения. Учатся вместе с 1-го класса за исключением небольших изменений. За лето выбыло 2 ученик: Борщевский Владислав, Мухаматзакирова Фарангиз. Прибыло 4 ученика: Воронин Егор, Лютиков Прохор, Иванова Анна, Алипатова Алина. Смена классного руководителя за 4 года не производилась. Взаимоотношения с классным руководителем строятся на взаимном доверии и уважении. Ни все ученики живут в полных семьях, есть дети из неполных семей, а так же есть дети из многодетных семей. Из беседы с учителями-предметниками можно сделать вывод о том, что почти все учащиеся находятся в хороших отношениях с учителями. В целом большинство учащихся воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют должное внимание своим детям. Из всего классного коллектива нет учащихся склонных к правонарушениям. В целом у класса успеваемость выше среднего.

Старостой класса является Хохлов Ярослав. Мальчик с ролью старосты справляется хорошо. Старается поддерживать дисциплину в классе, ведет контроль над посещаемостью и успеваемостью, помогает классному руководителю в организации дежурства в классном кабинете. Учебный сектор класса помогает старосте в контроле над успеваемостью и своевременном исправлении неудовлетворительных отметок одноклассников. В классе преобладает спокойный, деловой, доброжелательный настрой. Все учащиеся в дружеских отношениях друг с другом. Мальчики и девочки дружат между собой, исключение составляет Серёжа, который сам по себе является «тихоней» и ему не всегда интересно общаться с одноклассниками. К «звездам» класса можно отнести Рому, Лизу, потому что они являются весельчаками класса, но дисциплину на уроке они нарушают редко. В классе к ним относятся хорошо, но никакого плохого влияния они не оказывают. К «звездам» можно отнести еще Егора, он присоединяется к категории весельчаков, но ввиду плохой успеваемости он нередко срывает дисциплину на уроке. Часто вызывает некую агрессию со стороны учащихся, так как он мешает слушать учителя на уроке. К «аутсайдерам» можно отнести Даниила, Максима. Их часто подтрунивают и они относятся к этой группе по причине того, что реагируют на шутки в их сторону агрессивно, что вызывает смех у других учащихся. Что же касается новеньких учащийся, они неконфликтные, поэтому никаких проблем с вливанием в коллектив не произошло. Как таковые, группы выражены слабо. Большинство учащихся, объединены по своим группкам, в основном это сосед по парте. За пределами урока группы не прослеживаются, все учащиеся контактируют друг с другом. Отношения между членами коллектива устанавливаются при непосредственном контакте, взаимодействии, общении и не зависят от ценностей групповой деятельности. Имеют место взаимовыручка и взаимопомощь между учащимися. Они понимают и принимают статус «ученика» и «учителя». Взаимоотношения с учителями-предметниками – доброжелательно-деловые. Отношения между полами имеют ситуативный характер, так как коллектив в основном «мальчишеский». Мальчики в основном взаимодействуют между собой, но встречаются случаи, когда мальчики тесно взаимодействуют и с девочками.

Руководство и лидерство.

В классе есть несколько учащихся, претендующих на роль лидера. К ним можно отнести действующего лидера, старосту класса, Ярослава. А так же Лизу и Романа . Влияние на класс у них принципиально разное. Если Ярослав выбрали на должность старосты за ответственность, добросовестное отношение к учебе и умение помогать с успеваемостью, то Лиза и Рома являются лидерами по причине своей активной жизненной позиции. Они активно занимается спортом, легко находят общий язык, как со сверстниками, так и с учителями. Они являются «батарейками» класса. Классный руководитель спокойная, доброжелательная женщина, старается поддерживать в классе дружественную атмосферу, организует в классе различные мероприятия, ведет контроль посещаемости и активно сотрудничает с родителями учащихся. При организации мероприятий обращает внимание на интересы каждого учащегося в отдельности и в соответствии с ними распределяет роли. Учащиеся в свою очередь любят классного руководителя, стараются ее не огорчать, что видно из проведённого анкетирования. По пункту «Хотел(а) бы ты другого учителя» имеется наивысший показатель удовлетворенности. Стиль руководства, классный руководитель, выбрала демократичный, так как он ориентирована на развитие активности учащихся, привлечение каждого к решению задач, поставленных перед всем классом. Основу управления в данном случае составляет опора на коллектив класса. И класс ее, как видно было из наблюдений, не подводит. Учащиеся, за исключением пары мальчиков, «понимают с полуслова» классного руководителя, они достаточно дисциплинированны и не конфликтуют с учителем.

Особенности развития класса как группы.

Из наблюдения за учащимися могу сделать следующие выводы. Группа в целом не выделяется особой активностью. Есть учащиеся, которые полны энергии, есть и пассивные ребята, но большинство обладает средним уровнем активности. В группе более всего уважают коллективистов, делающих все ради других. Как отмечалось выше, учащиеся тесно взаимодействуют, как друг с другом, так и с учителями-предметниками. В силу своего возраста, у ребят отмечается быстрая смена интересов. Мною было отмечено, что существует немного не справедливое отношение к некоторым членам группы. Четко прослеживается подтрунивание слабых учащихся, особенно на переменках. Хотя на уроке эти учащиеся активно сотрудничают с другими. Также хочется отметить, что группа доброжелательно относится к новым членам, старается помочь освоиться и «прижиться» в коллектив. Уровень сплоченности коллектива я проверила с помощью методика « Лесенка» и вывила, что класс является дружным , конечно бывают разные ситуации, но мы стараемся их разрешать. Каждый чувствует себя частью доброго, сильного, сплочённого целого классного коллектива. Следовательно, учащиеся связывают успех своей совместной деятельности, прежде всего с положительным отношением к учебе и с собственным стилем поведения и деятельности и в меньшей мере – с учебно-организационными умениями класса. К традициям класса можно отнести поздравление каждого учащегося с днем рождения, поздравление мальчиков и девочек с тематическими праздниками, а также поздравление учителей мелкими, но приятными подарками. Критическое отношение к своим недостаткам проявляется далеко не всегда, но большинство может оценить свою работу. Дети умеют оценивать и деятельность своих товарищей. Учащиеся переживают удачи и неудачи своего класса, болеют за свой коллектив. При проведении общественных мероприятий стараются держаться вместе. Большинство учащихся занимаются в различных кружках, как в школе, так и за ее пределами. Используют полученные знания, умения и навыки на уроках, в разнообразных конкурсах и соревнованиях проводимых в школе.

Психолого-педагогические выводы.
На основании методик исследования, наблюдения и бесед с классом и учителями-предметниками, а также с классным руководителем могу сделать следующий вывод. Класс является достаточно способным, сплоченным коллективом, подготовленным к учебе и готовым к преодолению трудностей различного характера. На уроках учащиеся, как правило, активны, почти всегда дисциплинированны, внимательны, всегда относятся к учителям с уважением. Класс достаточно дружный, активный, открытых конфликтов, как правило, не наблюдается. Учащиеся всегда готовы прийти на помощь своим товарищам. Отличительные черты учеников класса: общительность, умение легко сходиться с новыми людьми, дружелюбие. Учащиеся имеют свою точку зрения и не стесняются высказать, доказать её. Ученики участвуют в учебном процессе и внеклассных мероприятиях с удовольствием. Классный руководитель внимательно следит за процессом обучения своего класса, за внешкольной жизнью своих учеников, находиться в постоянном контакте с родителями.
В перспективе необходимо проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся с целью формирования у них системы ценностей, с позиции которых они будут оценивать свои действия и поступки. В целом все необходимое для класса классным руководителем уже предусмотрено.

Источник: compedu.ru

Рекомендуем почитать ►
Оформление группы в детском саду своими руками

Об авторе: Светлана Игоревна

Фото ФИО Занимаемая должность Контактный телефон