14.09.2012      111      Комментарии к записи Проблематика твору Ґ. Ґарсія маркеса «Сто років самотності» отключены
 

Проблематика твору Ґ. Ґарсія маркеса «Сто років самотності»


Ґарсія маркес не використовує легенди чи перекази. Але кінцівка роману нагадує уявлення ацтеків про історію всесвіту. «Відповідно до космогонічних міфів ацтеків, в історії всесвіту, створеного богом-творцем тлока-Науаке, змінюють один одного світові періоди, або цикли; їх було вже чотири; кожен із циклів закінчується катастрофою — світова пожежа, буря, голод (послідовність їх за різними джерелами різна). Сучасний період теж повинен закінчитися загибеллю світу».

•          Цінність роману Ґарсія маркеса “Сто років самотності” особис

розповідати про тематику, проблематику твору. Характеризувати стиль та образи.

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Хосе Аркадіо Буендіа говорить про Пруденсіо Агіляра: «Певно, йому дуже важко. мабуть, він страшенно самотній». Про мелькі-адеса: «Він справді побував на тому світі, але не витримав самотності й повернувся назад». Про Амаранту: «Вона сподівалась мати його за сина, який розділив із нею самотність і пом’якшив страждання…»

Самотність у маркеса — це психологічний стан людини, її внутрішнє захворювання. Воно ізсередини підточує її фізичні та моральні сили і, урешті-решт, зводить у могилу. Це добре проявляється у другому поколінні сім’ї Буендіа. Вони всі замкнені в собі, відірвані від реального часу і саме це призводить їх спочатку до самотності, а потім — до вимирання. Автор неначе хоче сказати, що людина, сім’я, рід, якщо вони самотні, бездуховні, то приречені на самознищення.

Заповнення анкети твору «сто років самотності»

Продовжте речення:

V.        Закріплення знань, умінь і навичок

мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості твору та «магічного реалізму» як літературного напряму; розвивати навички аналізу літературного твору великого обсягу, уміння виділяти істотні ознаки, визначати їхню роль у творі, висловлювати й аргументувати свою думку; розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до літератури, гуманізм, активну громадську позицію, почуття своєї причетності до історії та майбутнього. обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, таблиці. тип уроку: комбінований.

Рекомендуем почитать ►
Характеристика Дубровского

змісту роману, його закінчення, які ми, читачі, маємо підстави

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Отже, одна з головних проблем твору — це проблема самотності. Доведіть це на прикладі образів твору.

ХІД УРОКУ

2. слово вчителя

том, я завжди дуже сподівався і сподіваюсь на молодь… і вірю,

3. Виконання завдання пошуково-дослідницького характеру

1. робота над ідейно-художніми особливостями роману (у групах)

що світ майбутнього буде кращим, ніж наш світ». Виходячи зі

думати, що це саме так? (Це твір-пересторога, твір-притча.

— У романі «Сто років самотності» розповідається історія шести поколінь роду Буендіа, від початку до кінця, від кохання його засновників Урсули й Хосе Аркадіо Буендіа до виродження роду: народження дитини з поросячим хвостом. Це символ деградації людства через утрату ним спільності. Замкненість роду, відірваність від реального часу призводять до його самотності, а далі — до вимирання.

II         група. Знайдіть у романі риси фантастичного, «магічного».

розв’язання проблемного питання

Маркеса).

типовим є міфомотив віщого сну із вказівкою місця закладання будинку, як і мотив «нерозчутих слів»,— Хосе Аркадіо чує якусь назву, що неясно звучить: йому вчувається «макондо», так він і називає селище.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

ІІ. оголошення теми й мети уроку

Матеріали до теми

У людства є шанс на порятунок. Розум, здоровий глузд ука

твердьте свої думки цитатами з твору.

Справді, фантастичний дощ, що безперервно йшов у макон-до протягом чотирьох років, дощ із жовтих квітів, чарівні речі цигана-ворожбита мелькіадеса, який знає все на світі і, певною мірою, є одним із основних героїв роману, бо від нього ширяться події в макондо; з розшифруванням книги — історії макондо, написаної ним, закінчується саме селище макондо,— ці й подібні образи справді надають роману Ґарсія маркеса широкої масштабності, епічного характеру.

Рекомендуем почитать ►
Композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо»

Самотньою пішла в інший світ і мудра Урсула, вона так і не довірила нікому таємницю місцезнаходження скарбу.

Про Хосе Аркадіо Другого і Ауреліано Другого: «…єдине, що збереглось у близнюків спільне, був самотній вигляд, властивий усій сім’ї». Про ребеку: «Надто багато років вона страждала і бідувала, завойовуючи собі привілеї самотності». Про маурісіо: «Він помер старим, у цілковитій самотності».

Використовуючи різні джерела й поєднуючи їх у своєрідному річищі колумбійської дійсності, трансформованої в народній уяві, Ґарсія маркес зумів торкнутися окремих архетипів народної свідомості. «Письменник використовує міфологічні й казкові мотиви як своєрідний підтекст, що дозволяє надати епічної масштабності образам героїв, вивести їх за межі вузьконаціональних рамок»,— відзначав літературознавець В. Столбов.

Хоча герої живуть у сім’ї, але кожен із них самотній. Наприклад, полковника Буендіа ще в дитинстві лікар визнав схильним до самотності, він нікому не довіряє, усіх підозрює, навіть відмежовується від людей. Закінчує своє життя засновник роду Хосе Аркадіо також самотньо: прив’язаним у дворі до каштана. Його вважають божевільним.

VII.      Підсумки уроку

I           група. Знайдіть в романі риси реального, буденного. Під-

Учитель. Відомий чилійський поет Пабло Неруда назвав «Сто років самотності» найкращим романом, який був написаний іспанською мовою після «Дон Кіхота» Сервантеса. Чим же так привабив твір вибагливих літературознавців і простих читачів, спробуємо розібратися на уроці.

Першоджерелом міфологічного й фантастичного начал у Ґарсія маркеса є народна культура прикарибської зони Колумбії, де змішалися європейські, індійські й африканські традиції у своєму варіанті побутового народного католицизму. У романі «Сто років самотності» вільно обертається безліч міфообразів і міфосюжетів, що становлять найглибинніший шар образно-символічної структури роману.

¦          Ґ. маркес говорив: «Я вважаю себе професіональним оптиміс

Рекомендуем почитать ►
Обломов и Штольц Обломов и Штольц - главные

Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму»

інтерактивна вправа «мікрофон»

Передусім, це ідея й образ земля обітованої — земного раю, у якому живуть спочатку безгріховні, як Адам і Єва, першопред-ки, — раю до пізнання і падіння, саме через це тут ніхто ще ніколи не вмирав. Далі відбувається перше вбивство (сюжет Каїн — Авель) — це гріхопадіння. типові для міфології шлюб засновників роду — двоюрідних брата і сестри Хосе Аркадіо й Урсули, першо-предків, що жили як брат і сестра, потім — переселення й пошуки нового місця, щоб закласти родовий будинок (мотив вигнання Ада-ма і Єви, які пізнали заборонений плід, і покарання Каїна).

Учитель. Якось Ґарсія маркес сказав: «Я мав прожити двадцять років і написати чотири учнівських книжки, аби збагнути, що вихід у самому корені проблеми: слід розповідати так, як розповідали мої дідусь і бабуся, тоном, який природно припускає все надзвичайне, ніби вони знали, що в літературі немає нічого переконливішого, ніж твоє власне переконання».

VI.       Домашнє завдання

то для мене в тому…

Звідси й витоки «магічного реалізму» письменника. Знайдіть у тексті підтвердження наявності у творі маркеса таких ознак «магічного реалізму»: y  звернення до народного міфологізму; y  широке змалювання національних традицій; y  переплетення чарівного та побутового, реального; y  поєднання історії та сучасності.

жуть йому шлях спасіння; зрозуміти це допоможе твір Ґарсія


Об авторе: dimasey