? Про що цей вірш — про природу чи стан людської душі? ? Які принципи автора, проголошені в «поетичному мистецтві», відбилися у творі?

Верлен одружується з Матильдою Моте, підтримує Паризьку комуну. Побоюючись переслідувань, виїжджає з Парижа. У цей час знайомиться з юним поетом Артюром Рембо. Упродовж двох років вони мандрують країнами Європи. Посварившись з Артю-ром, Верлен вистрілив із пістолета й поранив його. За що отримав два роки ув’язнення. У в’язниці Верлен намагався переосмислити своє життя, очиститися, повернутися до Бога. Але надто сильними були його негативні пристрасті, щоб утриматися від морального падіння.

Поль Верлен народився в місті Мец у сім’ї військового інженера. Дев’ять років він навчався у школі Ландрі, яку закінчив із дипломом бакалавра словесності. У Парижі, куди родина переїхала після відставки батька, юнак записався до університету на юридичний факультет. Але облишив навчання, адже професія адвоката його не цікавила. У 1864 році він вступив на службу до страхового товариства, потім до мерії та до міської ратуші.

Рекомендуем почитать ►  Пробные варианты ОГЭ 2023 по русскому языку

Вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» став поетичним маніфестом символізму. Написаний 1874 року, а надрукований 1882. «Найперше — музика у слові» — такою є головна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верле-ном,- медіум, яким керує інтуїція, а не логіка.

 • Гаряче серце плаче, Мов дощ у місті йде. У серці сум неначе, Тому так гірко плаче. Приємно так дощить Над дахом, над землею. І на душі в цю мить У мене теж дощить!
 • натхненний і справжній серед

¦          Що зумовило духовний переворот в умонастроях людей наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття?

8.         обмін враженнями, евристична бесіда

II.        Мотивація навчальної діяльності

10.       аналітичне коментування

? Який зміст вкладає, на вашу думку, поет у слово «література»?

 • Мжиці занурені звуки

I.          Організаційний момент

 • Переклад М. Лукаша

Учитель. «Найбільш оригінальній, грішний, містичний. Найбільш натхненний і справжній серед сучасних поетів»,- так висловлювався Анатоль Франс про Поля Верлена (звернення до епіграфа уроку). Пристрасний і неврівноважений, чутливий і надзвичайно емоційний, богемний митець і скандальний в’язень — таким був визнаний майстер імпресіонізму, зачинатель символізму у французькій поезії — Поль Верлен, якого у 1891 році визнали «Королем поетів»… Про нього йтиметься сьогодні на уроці.

? Що говорить поет про порушення проблем сьогодення, наскільки вони, на його думку, сумісні з поезією?

¦          Чиї ідеї цього часу були найбільш поширеними? У чому їх суть?

евристична бесіда

7.         Виразне читання поезії П. Верлена «так тихо серце плаче»

? Як автор ставиться до прийомів риторики, рим, із чим їх порівнює? Знайдіть це у тексті.

В серці і сльози, і біль —

Як не дивно, але саме на цей час припадають найвизначніші поетичні досягнення — виходять друком збірки «романси без слів», «Мудрість», «Давно і нещодавно», серія статей «Прокляті поети» та ін.

На початку свого творчого шляху поет захоплювався «парнасцями», які пропагували «мистецтво для мистецтва», культ краси та витончену складність вірша. Але поволі вибудовувалася власна, самобутня творча манера. За словами літературознавця Д. Наливайка, вона є «…яскравим втіленням поетичного синтезу імпресіонізму та символізму». З одного боку, Верлен прагне виразити миттєві враження, відтворити у нюансах та напівтонах швидкоплинне почуття (імпресіонізм), а з іншого — надає цьому враженню символічних, узагальнених значень, вибудовує систему «відповідностей» між зовнішнім і внутрішнім світами (символізм).

¦          Назвіть характерні ознаки декадансу.

 • Небо над городом плаче.

Серед дев’яти «забутих арієт» (арієта — невелика арія, проста за викладом і пісенним характером мелодія) найвідомішою є поезія «Так тихо серце плаче» (переклад М. рильського).

? Який настрій навіює ця поезія?

  • Що це за туга?

Із середини 1880-х років поета переслідують хвороби. Але він створює чимало нових поетичних збірок — «Кохання», «Паралельно», «Присвяти» та ін., автобіографічну прозу, п’єси. Кілька разів він подорожує до Нідерландів та Бельгії з програмою публічних виступів. У 1896 році поета не стало.

¦          Схарактеризуйте символізм.

мета: ознайомити учнів із життям і творчістю поета-символіста, зацікавити ними; розвивати навички аналізу ліричного твору; виховувати потяг до прекрасного, любов до поезії. оснащення: портрет письменника, видання його творів; аудіозапис музичного фрагмента «Сентиментальної прогулянки» (Д. Тухманов). тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

1.         слово вчителя

¦          Які течії належали до модернізму?

СПІВ БЕЗ СЛІВ

ХІД УРОКУ

   • Найбільш оригінальній,

У цьому ж році (1874), крім «Поетичного мистецтва», вийшла збірка П. Верлена «романси без слів», що складається з трьох розділів: «Забуті арієти», «Бельгійські пейзажі» та «Акварелі».

   • Анатоль Франс

французьких поетів «Парнас»

6.         слово вчителя

? Як ставиться автор до чітких, ясних барв, що пропонує?

   • грішний, містичний. Найбільш
   • Ці сльози без причини У мене на душі. Невже усе хвилинне? Цей смуток без причини. На серці дивно так — Ні гніву, ні любові. Чого ж мені, однак, На серці тяжко так?

Випишіть із вірша поняття, що протиставляються, прокоментуйте їх.

III.       Оголошення теми й мети уроку

   • Із серця рветься плач, Як дощ іллється з неба. Від зради чи невдач, Відкіль цей тужний плач? О, хлюпотіння зливи По крівлях, по землі! На серце нещасливе Спливають співи

IV.       Актуалізація опорних знань

3.         слово вчителя

V.        Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Учитель. Порівняйте переклади вірша «Так тихо серце плаче» різними авторами.

Виходять перші збірки поета — «Сатурнічні вірші» та «Галантні святкування» (або «Вишукані свята»), на яких позначився вплив ще одного літературного вчителя Верлена — Ш. Бодлера.

2.         Виступи учнів із повідомленням про літературну групу

4.         Виразне читання поезії П. Верлена «Поетичне мистецтво»

   • Лягає без причин Туга на серці туга. З відчаю хоч кричи! Від муки дітись ніде, рве серце марний жаль. Любові й зненавиди Нема, а дітись ніде!

Ще в 14 років виявилася його літературна обдарованість. У 1863 році було надруковано його перший вірш. Незабаром Верлен приєднується до парнасців.

   • Ллються зажурені звуки.

У вірші всього шістнадцять рядків, а розкривають поезію цілої душі.

За удаваною простотою вірша простежується велика майстерність автора, його новаторство, відкриття «поезії душі». Верлен використовує все багатство фонетики французької мови, що викликає труднощі у перекладачів. Поет широко використовує алітерацію (повторення одних і тих же приголосних), асонанс (повторення однакових голосних), гру однокорінних слів, тавтологічні рими-повтори. Складна система римування поєднується з простим розмовним синтаксисом: речення короткі, часто неповні, це вигуки та скарги: «О хлюпотіння зливи по крівлях, по землі!», «З відчаю хоч кричи! Печалюсь без причин» (тут і далі переклад М. Лукаша). Гнучкості реченням додає і такий прийом, як перенесення рядка: «Любов й зненавиди нема, а дітись ніде!»

? Яку найпершу вимогу ставить автор до поетичного слова?

  • Переклад М. Терещенка

9.         слово вчителя

  • В серце, що в’яне зі скуки,

Художньо-смислове новаторство «поезії душі» П. Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…»

¦          Що таке модернізм? Схарактеризуйте його загальні риси.

  • Відкіль цей невгамовний біль?

5.         обмін враженнями, евристична бесіда

 • І на землі, й по дахах!
 • сучасних поетів.