13.07.2012      10      Комментарии к записи Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму отключены
 

Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму


Духовні джерела творчості Федеріко Ґарсія Лорки – андалузь-кий фольклор, стихія народної пісні. Батько поета гарно співав вечорами, акомпануючи собі на гітарі.

Робота зі словником

Обмін враженнями про прочитане

2. робота зі словником літературознавчих термінів

інтерактивна вправа «мікрофон»

Романс – невеликий словесно-музичний твір, зазвичай ліричного змісту, для голосу в музичному супроводі.

V.        Закріплення знань, умінь і навичок

гляд?

розповідати про життєвий і творчий шлях Ф. Ґарсія Лорки. Виразно читати, аналізувати його вірші.

? Який центральний образ поезії? (Туга, самотність)

¦          Виразно прочитайте вірші поета, зробіть їх короткий аналіз і висловте свої враження.

¦          Кінець вірша оптимістичний чи песимістичний, на ваш по

ХІД УРОКУ

4.         Виразне читання вчителем «Балади про чорну тугу»

бока і не завжди осягненна. Часом цю думку легше відчути,

Для Ґарсія Лорки Природа і Бог – єдиний світ, усі елементи Всесвіту легко переходять один в одний. Він – представник пантеїзму.

– Іспанський поет Федеріко Ґарсія Лорка народився в сонячній Андалузії на півдні Іспанії 1898 року (у селищі Фуентевакерос (у перекладі – Пастуше джерело) поблизу Ґранади). Батько його – заможний селянин, мати – вчителька. Незабаром родина переїхала до Ґранади. З дитинства Ґарсія Лорка захоплювався музикою і малюванням. Навчався в школі, потім на юридичному факультеті університету. 1919 року юнак оселився в Студентській резиденції в мадриді, де вивчав філософію, писав. Потім подорожував країною з пересувним театром, а в 1929-1933 рр. побував у США. Співпрацював із часописом «Жовтень». Видав збірки книг, п’єси. 16 серпня 1936 ро ку став жертвою фашистської диктатури генерала Франко, гаслом якої був заклик

Канте хондо – глибинний спів, здавна поширений на півдні Андалузії (молода жінка танцює, молодий чоловік грає на гітарі, а старий співає надтріснутим голосом).

Рекомендуем почитать ►
Реальное и иллюзорное в образе Поприщина

Касида – поширений в арабських країнах, Середній Азії, Азербайджані та Ірані жанр поезії. Це переважно урочистий ліричний вірш, подібний до оди, у якому оспівується важлива суспільна подія чи видатна особа. Але іноді також бувають касиди сатиричні, повчальні та ін. Як і в газелі, у касиді перші два рядки римуються, а потім ця рима повторюється через рядок. Зазвичай касида має 100-150, а іноді й більше віршових рядків. Особливо уважно опрацьовувалися перший бейт (матла) і останній (макта), бо здебільшого в них підкреслювалася основна думка твору.

¦          Прокоментуйте слова В. Стуса зі статті «Гордість Іспанії»: «Об

3.         Продовження лекції вчителя

Продовжте речення:

– 1928 року вийшла збірка «Циганський баладник», яка прославила Ґарсія Лорку на всю Іспанію. «Нові теми й старі невідступні почуття… Я прагну добитися того, щоб образи, якими я зобов’язаний своїм героям, були зрозумілі для них, були видінням того світу, де вони живуть, хочу зробити романс злагодженим, ніби камінь, міцним»,- відзначав поет. 1931 року вийшла збірка «Канте хондо». Поет використовував різноманітні поетичні жанри: пісні, романси, балади, сонети, газелі, касиди, білі вірші.

VI.       Домашнє завдання

Ґарсія Лорка писав, що канте хондо нагадує спів птахів, природну мелодію лісу, струмка. тема співу – людське горе і страждання. Персонажі – повітря, земля, море, вітер, ридання.

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

¦          Які природні явища сили і стихії персоніфікуються у вірші? (Бик, жасмин, небо тощо)

¦          У поезії Ф. Ґарсія Лорки мене здивувало… (вразило)

¦          розкажіть вірш «міст мірабо» напам’ять.

Газель – віршова форма ліричної поезії, що виникла з фольклорної ліричної пісні в народів Сходу в VII ст. Газель складається з кількох (не більше 12) двовіршів (бейтів). На весь вірш – одна рима, яка чергується з рядками без рими.

Рекомендуем почитать ►
Мотивы романтики в повести Карамзина «Остров Борнгольм»

¦          Яке значення химерного переплетення сну, фантазії і дійсності у вірші? (Людська свідомість може витворити найхи-мерніші фантазії, асоціації; людина розчиняється в людині, у природі.)

? Із чим, ким він персоніфікується? (Із дівчиною, людиною, що

аніж збагнути».

– На початку 30-х років Ґарсія Лорка захопився драматургією. Він став керівником пересувного студентського театру Ла Баррака, який подорожував найвіддаленішими куточками Іспанії, знайомив містечка й села з вершинними творами іспанської національної класики – п’єсами Лопе де Веги, тірсо де моліна. У мадриді ставили п’єси Лорки «маріанна Пінеда», «Криваве весілля», «Дім Бернанди Альби». театр гастролював не тільки Іспанією, а й Південною Америкою. Поет уважав, що театр – це просвітницька школа, школа виховання глядача.

рази Ґарсія Лорки дуже конкретні, його поетична думка – гли

VII.      Підсумки уроку

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

III.       Актуалізація опорних знань

Учитель. «Я запрошую всіх читачів до себе в співавтори,  Хай кожний додумає, що забажається»,- говорив іспанський поет Федеріко Ґарсія Лорка. Його вірші сповнені іспанського духу, але в них можна відчути нотки й українських народних пісень, і циганських романсів, і щось таке, що рідне кожному. Давня міфологія і фольклор модернізувалися у творчій уяві поета так, що стали відображенням, символом складного, суперечливого, неймовірного ХХ століття. Про це – на уроці.

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

6.         Виразне читання вчителем поезії «газела про темну смерть»

Ф. Ґарсія лорки

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом поета; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості його віршів; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, висловлення своїх думок і вражень; виховувати гуманістичне, оптимістичне світобачення.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали. тип уроку: вивчення нового матеріалу.

1. лекція вчителя

Рекомендуем почитать ►
Независимый характер, искренность в отношениях с людьми, естественный ум и красота Роксоланы

сенс життя.)

¦          Який найяскравіший художній прийом у вірші? (Поетичний паралелізм: плаче гітара – плаче вода або вітер тощо.)

¦          Як ви розумієте вислів: «О гітаро, поранене серце!» (Гітара, спів висловлюють почуття, біль «пораненого» любов’ю чи жалем серця ліричного героя.)

7.         Виразне читання вчителем поезії «Касида про сон під зорями»

Перша поетична збірка Ґарсія Лорки «Книга віршів» побачила світ 1921 року. «У цій книзі, що сповнена юнацького запалу, страждань, непомірних претензій, я пропоную правдивий образ мого дитинства та юнацтва»,- пише поет. У 1921-1922 рр. Ґарсія Лорка захоплювався традиційним іспанським співом канте хондо, писав вірші, був одним із організаторів фестивалю «Канте хондо» в Ґранаді.

Перевірка домашнього завдання

¦          розкажіть про еволюцію мистецьких поглядів Ґ. Аполлінера.

Поміркуйте!

Ґарсія Лорку вважають прибічником сюрреалізму. Його вірші синкретичні, у них поєднані слово, музика і пантеїстичне світобачення. Автор постійно вживає розгорнуті порівняння, звукові й зорові метафори, уособлення. Це наближає лірику Ґарсія Лорки до голосу природи, до пісенних жанрів.

5.         Виразне читання вчителем поезії «гітара»

Пантеїзм – філософське ідеалістичне вчення, яке ототожнює Бога з природою.

страждає, що пережила якесь горе й не може знайти рівновагу,

«Смерть інтелігенції!». Поета заарешту-       Федеріко Ґарсія лорка вали й розстріляли на околицях Ґранади.

I.          Мотивація навчальної діяльності учнів

Робота зі словником

II.        Оголошення теми й мети уроку

IV.       Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу


Об авторе: dimasey