М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «роздуми біля парадного під’їзду»

Понравилось сочинение, характеристика или краткое содержание - копируй!!! Качай!!! Скачал?
Добавь в закладки Ctrl+D или вступай в группу в ВК.
М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «роздуми біля парадного під’їзду» Сочинение на отлично
Сочинение на отлично! Не подходит? => воспользуйся поиском у нас в базе более 20 000 сочинений и ты обязательно найдешь подходящее сочинение по теме М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «роздуми біля парадного під’їзду»!!! =>>>

? Як ви вважаєте, що сталося? За що її били? (Мабуть, за невелику провину, інакше відвели б до поліції)

3.         словникова робота за питаннями учнів

дослідницького характеру

Що про це свідчить? (Бідний одяг, розтерті до крові ноги, боязкий та покірний вигляд)

? Про що свідчить кінцівка твору? Яким є її характер? (Автор ставить питання, яке опосередковано закликає народ «пробудитися», відчути власну силу й почати відстоювати своє право на людське існування)

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст лірики Некрасова; розвивати навички виразного читання, аналізування ліричних творів, висловлення своїх суджень про них та їх обґрунтування; виховувати активну громадянську позицію, кращі людські якості, любов до поезії. оснащення: портрет поета, видання творів, ілюстрації до них, до епохи Некрасова (Петербург). тип уроку:  вивчення нового навчального матеріалу (урок-спостереження).

Учора в шостій на Сінну      З грудей ні звука, ні зітхань.

7.         Виразне читання вірша

Подібні думки лунатимуть і у віршах Некрасова «Муза», «Блажен незлобивый поэт», «Элегия» та ін. Особливо емоційно наснажена, пронизана громадськими, патріотичними почуттями поезія «Поэт и гражданин»:

? Поділіть вірш на змістовно-інтонаційні частини й складіть план.

I.          Організаційний момент

Детально ми розглянемо вірш «О шостій вчора завернув…», у якому висвітлюється інший аспект теми поета й поезії.

(Іронію)

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

? До кого далі з болем та співчуттям звертається автор? (До рідної землі, народу)

¦          Які рядки вірша стали крилатими (інколи вже з іншим значенням)? («9тот стон у нас песней зовешся…»)

Сенная – вулиця в Петербурзі, де багато закладів торгівлі, шинків; брудна, з підозрілим людом.

ХІД УРОКУ

1)         Відвідувачі парадного під’їзду у свята і будень.

Тема поета й поезії завжди була актуальною для Некрасова. У ранній збірці (поезія «Тот не поэт») Некрасов, письменник-початківець, чітко висловив думку щодо того, про що він повинен писати, хто має право носити високе звання поета:

Примітка. Другий стовпчик таблиці учні заповнюють самостійно.

? Як змінюється тональність вірша, коли йдеться про вельможу, який веде розкішне життя та якого зовсім не хвилюють страждання народу? (Робиться гнівною, звинувачувальною, автор звертається безпосередньо до цього героя)

Ты уснешь, окружен попечением

? Чому швейцар не пустив навіть за хабар? (Мало грошей, вигляд жебрацький)

? Як реагують на це мандрівники-прохачі? (Покірно відходять, поклавшись на Божу волю; потім, можливо, проп’ють від горя гроші)

2. Виразне читання вірша

Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан.

Дорогой и любимой семьи.

? Про що свідчить факт побиття батогом жінки? (Про жорстокість; безправність селян, беззахисність у великому місті)

IV.       Актуалізація опорних знань

Очікуванні відповіді

иди в огонь за честь отчизны, За убежденья, за любовь…

І далі:

5.         евристична бесіда

Кто у одра страдающего брата Не пролил слез, в ком состраданья нет, Кто не продает себя толпе за злато, Тот не поэт!

Там били дівчину одну,       І музі я сказав: «Поглянь!

? Чому «бич свистал, играя»? (Напевне, биття приносило задоволення тим, хто карав селянку.)

9.         обмін враженнями від прочитаного

? Як ви вважаєте, чий парадний під’їзд описано? (Знатного чиновника, багатого вельможі)

? Чому зроблений такий висновок у кінці поезії? (Поетів часто карають за сміливе, правдиве слово, причому дуже суворо.)

? Чим вражає вірш? (Лаконізмом, точністю деталей і влучнстю алегоричного порівняння-висновку)

Пейзаж є контрастом до зображуваних (і домальованих уявою читача) картин народного життя.) ? Який художній прийом використаний автором у цих рядках?

? Знайдіть у вірші пейзаж і визначте його роль.

? Що засвідчує велику повагу поета до народу, розуміння ним його ролі? (Слова «сеятель твой и хранитель»)

4.         обмін враженнями від прочитаного

10.       евристична бесіда, виконання завдань пошуково-

? Від чийого імені ведетсья оповідь? (Від першої особи, ліричного героя – автора)

? Чому жінка мовчала? (Була терплячою, гордою; мабуть, почувалася винною; вважала, що це є припустимим)

4)         Страждання та стогін російського мужика.

(Под пленительным небом Сицилии, В благовонной древесной тени, Созерцая, как солнце пурпурное Погружается в море лазурное, Волосами его золотя,- Убаюканный ласковым пением Средиземной волны…

5)         Коли відбудеться духовне пробудження народу?

1.         робота в парах

1. слово вчителя

6.         слово вчителя

? Чи багато художніх засобів у вірші і як це відбилося на його художності? (Зовсім мало: інверсія «крестьянку молодую», «сестра твоя родная», неповне речення, діалог, поєднання реальних і умовних, символічних персонажів; висока художність досягається завдяки цим засобам та лаконізму й неочікуваності такого висновку)

Учитель. Лейтмотивом усієї творчості Миколи Некрасова можуть стати його власні слова: «Я лиру посвятил народу своему…» І дійсно, у творах поета ми знаходимо різні теми та проблеми, але найбільше його цікавить народ, боротьба проти зла та насильства, за поліпшення життя трудящих. Сьогодні ми зануримося до світу некрасівської поезії, щоб відчути і дух епохи, і жар серця самого автора.

2.         розповідь одного учня (або кількох) про м. некрасова

Переклад М. Терещенка

Муза – богиня творчості, натхнення.

3)         Життя володаря розкішних палат.

? Які незвичайні прохачі прийшли до під’їзду? (Селяни з далеких губерній)

2)         Селян не допускають до високопосадовця.

Зайшов я наостанку; Лиш бич по тілу свище…

Учитель. Заповніть схему відомостями про основні об’єкти зображення у творах відомих російських письменників.

Учитель. розкажіть одне одному про життя і творчість Некрасова, поставте запитання, уточніть відомості, отримані самостійно.

? Як автор називає того, хто приїжджає у свята, щоб засвідчити свою повагу господареві? («Одержимый холопским недугом»)

(Ждущей смерти твоей с нетерпением)…

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

¦          Які образи-символи зустрічаються у творі? (Річка Волга – символ Росії)

II.        Мотивація навчальної діяльності

А ці слова стали крилатими:

III.       Оголошення теми й мети уроку

8.         словникова робота за питаннями учнів

Будь гражданин! Служа искусству, Для блага ближнего живи, Свой гений подчиняя чувству Всеобнимающей Любви.

Ще молоду селянку.  Сестра твоя найближча».

VII.      Домашнє завдання

Зважаючи на високе уявлення про борця за народне щастя, про призначення поета і поезії, Некрасов був дуже вимогливим до себе як до людини, громадянина й письменника. Тому він палким, сильним словом виступив на захист народу, який не знає власної сили, як той сплячий богатир; покірно несе тягар непосильної праці, нужди та безправ’я. Питання саме такого змісту Некрасов порушує у хрестоматійному вірші «роздуми біля парадного під’їзду».

Учитель. Знайдіть синоніми до слів із вірша М. Некрасова.

Сочинение опубликовано: 22.08.2012 понравилось сочинение, краткое содержание, характеристика персонажа жми Ctrl+D сохрани, скопируй в закладки или вступай в группу чтобы не потерять!

М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «роздуми біля парадного під’їзду»